Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek cz.II opieka zdrowotnaM.Aucken: Powinno się zapewnić, by wszystkie dzieci miały zdrowych rodziców w odpowiednim wieku, tak aby mogli im zapewnić dobrobyt na przyszłość. Żenujące jest  to, iż komórka stała się przedmiotem handlu i trzeba zrobić wszystko, aby uniknąć sytuacji,  w których zostaje ona implantowana kobietom w podeszłym wieku. Trzeba zrobić wszystko, by odbywało się to dobrowolnie i bezpłatnie. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad przyczynami niepłodności i nad środkami, które będą temu zapobiegać. Nie można zbyt pochopnie inwestować w banki krwi pępowinowej, gdyż produkt ten w ostatnim czasie stał się przedmiotem handlu. Należy działać humanistycznie, lecz są pewne etyczne granice, których nie należy przekraczać, jeśli chodzi o dawstwo komórek i organów. W Danii istnieje ustawodawstwo, nie zezwalające na pomoc w spłodzeniu dziecka w przypadku rodzeństwa.

L.McAvan: Pobieranie komórek jajowych u kobiety, to proces, który może zagrażać jej zdrowiu, dlatego też powinien być ograniczony. Nie można doprowadzić do wykorzystywania młodych kobiet kosztem ich zdrowia.

D.Roth-Behrendt: Nie powinno się dopuszczać do powstawania prywatnych banków krwi, gdyż rodzi to nadużycia. Publiczne banki krwi powinny być umiejscowione przy szpitalach. Być może dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie obowiązku oddawania krwi pępowinowej.

Komisja Europejska: Najważniejszą zasadą jest, iż nie można przerobić ludzkiego ciała  w charakterze towaru, który będzie podlegać obrotowi rynkowemu. Trzeba prowadzić kampanie uświadamiające społeczeństwo. Istnieje potrzeba wprowadzenia ram prawnych, by zagwarantować najwyższą jakość bezpieczeństwa w ośrodkach publicznych, jak  i prywatnych, zajmujących się pobieraniem oraz przechowywaniem ludzkich tkanek  oraz komórek. Głównym celem jest zapewnienie dostępności do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.