Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek cz.I opieka zdrowotnaSprawozdawca M.Yannakoudakis: Dawstwo tkanek i komórek musi być dobrowolne. Powinno się również stopniowo zwiększać dostęp obywateli do leczenia bezpłodności. Społeczeństwo musi mieć świadomość, że leczenie tego typu schorzenia można rozpatrywać w kategorii procedury medycznej ratującej zdrowie fizyczne i psychiczne kobiet. Planuje się zwiększyć dostępność tego typu opieki zdrowotnej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych środków finansowych. Kobiety mogą przetrzymywać swoje komórki jajowe i przekazywać je tym osobom, które nie mogą mieć dzieci. Istnieją kliniki publiczne i prywatne pobierające  i przechowujące krew pępowinową, dlatego trzeba będzie rozważyć przepisy prawne dotyczące tych placówek. W Wielkiej Brytanii są stosowane świadczenia rzeczowe, ułatwiające życie kobietom zmagającym się z przypadłością bezpłodności.

P.Liese: Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że na ich terytorium honorowe  i dobrowolne dawstwo tkanek oraz komórek będzie miało zastosowanie.

V.Prodi: Nie należy zapominać o zasadzie bezinteresowności, która powinna być nieodłączną częścią dawstwa komórek lub tkanek. Ważna jest także kwestia zgody na dawstwo organów, w kontekście traktowania tego problemu jako świadczenia rzeczowego. Specjaliści zalecają wstrzemięźliwość i ostrożność w tych sprawach. Komórki z pępowiny niekoniecznie są lepsze, niż komórki macierzyste, które są pozyskiwane z organizmu żywego. Trzeba szczególnie rozważyć kwestię wykorzystywania krwi pępowinowej. Bardzo często tego typu działania, napędzone są chęcią stworzenia swoistego rynku handlowego.

F.Ries: Wiele osób zbyt długo czeka z decyzją o oddaniu swoich komórek oraz organów dla ratowania zdrowia i życia innych. Niedopuszczalny jest proceder, pozwalający kobietom na handel swoimi komórkami rozrodczymi. W przypadku dawstwa komórek dość liberalne przepisy obowiązują już w czternastu państwach członkowskich. Warto więc prowadzić kampanie uświadamiające w tym zakresie.