Europejskie partnerstwo innowacji dla aktywnego i zdrowego starzenia cz.I opieka zdrowotnaSprawozdawca K.T. Liotard: Europejska ludność starzeje się. Trzeba dostosować społeczeństwo i warunki życia do tego procesu. Na starzenie się wpływa wiele czynników również środowiskowych. Trzeba zrobić wszystko by wydłużyć długość życia w Europie. Opieka nad osobami starszymi nie powinna ograniczać się tylko do zdrowia powinny one również aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dyskusja ta nie powinna być ograniczona tylko do omówienia problemu, trzeba w nią zaangażować osoby starsze. Projekt ten można podzielić na 3 filary: zapobieganie chorobom, opiekę zdrowotna leczenie oraz niezależność osób starszych. Wydatki na prewencje zdrowotną są niewielkie. Istnieje bezpośredni związek między sytuacją gospodarczą starszych osób a ich zdrowiem. Trzeba zainwestować w odpowiednią opiekę. Trzeba pamiętać o dużych różnicach w państwach i regionach. W wielu miastach potrzebna jest modernizacja infrastruktury i komunikacji miejskiej. Trzeba zrobić wszystko żeby ludzie starsi nie trafiali do szpitali z powodu niedożywienia. Trzeba dać starszym ludziom możliwość niezależnego mieszkania w swoim domu.

E. O. Antonescu: Powinno się położyć większy nacisk na diagnostykę oraz na zdrowy styl życia, jest to kluczowy element aktywnego i zdrowego starzenia. O aktywność fizyczną trzeba dbać przez całe życie. W kwestiach farmakologicznych podejście musi być wieloprzekrojowe, ustalenia naukowe muszą być wykorzystywane w różnych obszarach życia. Na większą uwagę zasługują różnice występujące w różnych krajach. Powinno się zorganizować odpowiedni poziom opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Trzeba dostosować okoliczności wewnętrzne tak, aby umożliwić seniorom niezależność. Ważne jest, aby promować integracje społeczną, aby czuli się oni potrzebni.