Europejskie partnerstwo innowacji dla aktywnego i zdrowego starzenia cz.II opieka zdrowotnaM. Pirillo: Aktywne starzenie się i solidarność między pokoleniami jest bardzo ważna. Powinno to służyć zrozumieniu przyszłych wyzwań, jakie stoją przed UE. Starzejące się społeczeństwo pojmowane jako obciążenie dla młodych nie jest dobrym podejściem. Trzeba promować takie działania, które będą wpływały na wszystkie pokolenia i promować taką politykę, która przedstawia aktywne starzenie z korzyścią dla wszystkich pokoleń. Trzeba optymalizować wykorzystanie zasobów publicznych, ale ważne jest, aby zagwarantować ludziom możliwość zachowania zdrowia fizycznego oraz psychologicznego, które pozwoli na niezależne aktywne życie w dobrym zdrowiu przez jak najdłuższy czas. Wiąże się to wszystko z udostępnianiem starszym osobom możliwości uczestniczenia w rynku pracy, walki z dyskryminacją oraz uczestniczenia w życiu społecznym w sposób zdrowy i pełny godności dzięki odpowiedniej opiece zdrowotnej.

J. Girling: Potrzebna jest kompleksowa reforma w celu uniknięcia braków na rynku pracy, ale zdania na temat czy powinno się pozwolić ludziom na pracowanie dłużej są podzielone. Obecnie prawie we wszystkich krajach UE wiek emerytalny będzie podniesiony. Potrzeba zreformować systemy emerytalne tak, aby były one bardziej wydajne.

F. Brepoels: Starzenie się społeczeństwa oznacza olbrzymie wyzwanie dla wszystkich. Trzeba uwzględnić koszty starzenia i zastanowić się jakie istnieją możliwości, aby poprawić jakość życia osób starszych w taki sposób, aby było to z korzyścią dla wszystkich. Ważne jest, aby zachęcać wszystkich do podejmowania działań w tej dziedzinie. W jaki sposób Komisja chce skonkretyzować partnerstwo na rzecz aktywnego starzenia się? Czy jest ono wspierane przez państwa członkowskie?

O. Rossi: W Europie na szczęście żyje się coraz dłużej, ale również rodzi się coraz, mniej dzieci. Może to wynikać z niewystarczającej pomocy dla młodych matek. Bardzo istotna jest wczesna diagnostyka, budżet przeznaczony na ten sektor jest stanowczo za mały. Miasta powinny zostać dostosowane do potrzeb osób starszych, które są często mniej sprawne i mają trudności z poruszaniem się. Trzeba dbać o to by przestrzegać praw osób starszych.