Europejskie partnerstwo innowacji dla aktywnego i zdrowego starzenia cz.III opieka zdrowotnaF. Grossetete: Większy nacisk w sprawozdaniu powinien być położony na innowacje. Trzeba wykorzystywać innowacje w bardziej inteligentny sposób, aby poradzić sobie z wyzwaniem społecznym i demograficznym jakim jest starzenie się społeczeństwa.

C. Gutierrez-Cortines: Starzenie jest problemem bardzo złożonym. Trzeba przygotować zintegrowany program dotyczący starzenia się. Potrzebny jest wyraźny obraz priorytetów europejskich w dziedzinie starzenia się. Samotność i odosobnienie ma wielki wpływ na zdrowie. Można zajmować się technologiami, ale głównie jest to problem społeczny.

J. E. Hibner: Społeczeństwo europejskie się starzeje i dotyka to coraz więcej osób. Starzenie się jest zamianą sposobu życia, dobre zdrowie jest podstawą aktywnego starzenia się, ale nie można zapominać, że podstawą dobrego zdrowia jest rozwinięta profilaktyka. Wczesna profilaktyka powoduje, że można uniknąć wielu chorób w okresie starzenia się. Ważnym aspektem jest również opieka  zdrowotna, rehabilitacyjna, oraz społeczna. Opiekunowie zajmujący się osobami starszymi powinni mieć do tego odpowiednie wykształcenie. Istnieje potrzeba zmiany zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w miastach. Trzeba zastanowić się jak dostosować miasta na potrzeby ludzi starszych. Aktywność zawodowa jest możliwa wtedy, kiedy występuje kształcenie ustawiczne, można wtedy powiedzieć, że aktywność zawodowa łączy się z aktywnością zdrowotną. Potrzeba stworzyć takie jednostki jak: Uniwersytety III wieku czy kluby seniora. Spowoduje to, że ludzie wyjdą z domów. Trzeba zrobić przegląd rozwiązań wprowadzonych w Europie i na świecie oraz wprowadzić taki system, który byłby najlepszy i najbardziej optymalny.

C. Klass: Problem ten jest ujęty zbyt wąsko. W sprawozdaniu pominięty jest problem demograficzny. Nie powinno mówić się ludziom co mają robić na starość.