Inwestowanie w zdrowie opieka zdrowotnaInwestowanie w zdrowie

Komisja Europejska: Należy mówić o tym jak ważne jest to żeby zdrowie nie było traktowane tylko jako koszt, jako obciążenie dla budżetów państwowych. Zdrowie musi być traktowane jako inwestycja. Zdrowie jest częścią semestru europejskiego. Komisja przyjęła konkretne zalecenia dla państw członkowskich. Komisja apeluje pod adresem państw członkowskich o analizę reformy systemu zdrowotnego aby zidentyfikować te elementy, które mogłyby działać bardziej wydajnie. Wszyscy chcą mieć taki system zdrowotny, który inwestuje pieniądze publiczne w sposób bardziej efektywny ale również taki system, który zagwarantuje dostęp do służby zdrowia wysokiej jakości. Należy pamiętać o tym, że sposób w jaki państwa członkowskie zarządzają swoimi systemami zdrowotnymi ma bardzo ważny wpływ na gospodarkę i budżet krajowy. Komisja broni zdrowia, jako wartości samej w sobie ale zdrowie jest bardzo ważnym elementem, który doprowadzi do sukcesu gospodarczego. Dobrze przemyślane wydatki na zdrowie to wydatki, które przenoszą dywidendę w przyszłości. Jeżeli inwestuje się w zdrowie to osiąga się zrównoważony charakter systemów zdrowotnych i dzięki temu uzyskuje się lepszą konsolidację fiskalną państw członkowskich. Komisja Europejska wprowadziła implantację dyrektywy o transgranicznych usługach zdrowotnych. Komisja pomaga w wymianie informacji i gromadzeniu zasobów. Należy inwestować, promować zdrowie oraz kapitał ludzki. Ważnym aspektem jest rozwiązywanie nierówności. Inwestując w zdrowie wyrównuje się nierówności. Należy promować efektywny system zdrowia.

A.Peterle: Inicjatywy przedstawione przez Komisje nie są zadowalające aczkolwiek dwie rzeczy bardzo cieszą: partnerstwo na rzecz walki z rakiem oraz utrzymanie wartości zdrowia. Zdrowie nie jest czymś co można dodać do ludzi, nie można patrzeć na tą kwestie jak na jeden z sektorów, jest to bardzo ważna kwestia społeczna. Kryzys opieki zdrowotnej potrwa dłużej niż kryzys finansowy. Żadne państwo członkowskie nie jest w stanie rozwiązać problemu nierówności na własną rękę.

 J.Hibner: Inwestowanie w zdrowie to odwrócenie priorytetów. Przede wszystkim edukacja, zdrowy tryb życia, walka z różnymi nawykami i profilaktyka, to podstawy aby można było mówić o zdrowym społeczeństwie europejskim. Dopiero później można mówić o tym jak jest niewydolna ta opieka lub w jaki sposób zrobić struktury zdrowotnej czy naprawić całe systemy opieki zdrowotnej. Należy położyć nacisk na wymianę najlepszych praktyk. Dostęp do odpowiedniego systemu leczenia to jest bardzo często wymiana między służbami medycznymi poszczególnych krajów, co do najlepszych praktyk leczenia. Ważne jest też sprawdzanie w jaki sposób następuje wyrównywanie dysproporcji w powszechnym dostępie do służby zdrowia, szczególnie medycyny wysokiej jakości. Najważniejszym punktem powinna być profilaktyka.

C.Schlyter: Komisji potrzeba dobrej komunikacji wewnętrznej. Należy dążyć do spójności. Należy znaleźć sposób na oszczędności w służbie zdrowia.  Komisja Europejska: Nie rozwiąże się problemu bez współpracy z państwami członkowskimi. Promocja zdrowia, profilaktyka są ta kwestie bardzo ważne. Dokument Komisji czyli „Inwestowanie w zdrowie” to jest dokument Kolegium Komisarzy, czyli wszyscy komisarze zgodzili się, iż zdrowie nie jest tylko kosztem lecz też inwestycją.