Niedobór witaminy D opieka zdrowotnaPytanie ustne Janosa Adera, Anji Weisgerber i Jima Higginsa w spr. Niedoboru witaminy D.

Witamina D, jest uznawana na całym świecie za niezbędny do życia składnik odżywczy oraz najważniejszy czynnik zapobiegający chorobom kości i mięśni. Witamina D odgrywa również ważną role w zapobieganiu innym chorobom, takim jak choroby układu krążenia, cukrzyca, astma, stwardnienie rozsiane oraz różne odmiany raka. Dostarczanie społeczności europejskiej wystarczającej ilości witaminy kosztowałoby 10 miliardów euro, podczas gdy koszty opieki zdrowotnej mógłby zmaleć o 187 miliardów euro. Uchylona w Dyrektywie nr 90/496/WE, wartość zalecanego dziennego spożycia witaminy D jest zbyt niska, aby można było zwalczać powszechny niedobór występujący we wszystkich grupach społecznych. Z tego powodu posłowie Janos Adera, Anjai Weisgerber i Jim Higgins pytają, czy mając na uwadze wyraźne dowody potwierdzające potencjalny korzystny wpływ witaminy D na zdrowie Komisja zaangażuje się w kampanię na rzecz zwiększenia świadomości na temat powszechnego niedoboru witaminy D? Jak Komisja zamierza pomóc państwom członkowskim w zwalczaniu problemu niedoboru witaminy D, w ramach polityki dotyczącej 1zdrowia publicznego i właściwego odżywiania? Czy komisja wesprze badania mające na celu zwiększenie dziennego spożycia witaminy D przez społeczność europejską?