Ochrona zdrowia publicznego przed substancjami powodującymi zaburzenia endokrynologiczne cz.II opieka zdrowotnaA. Rosbach: Sprawozdanie to nie jest zbieżne z aktualną wiedzą naukową. Nie dysponujemy dostatecznymi informacjami. Badania powinny zawsze leżeć u podstaw przepisów.

C. Schaldemose: Trzeba działać jak najszybciej. Nie ma wątpliwości, że te substancje są niebezpieczne. Ciężko stwierdzić, jakie są poziomy od których są one szkodliwe. Trzeba zaproponować harmonogram prac Komisji w tym zakresie. Sytuacja ta powinna być monitorowana w tym zakresie na poziomie europejskim.

C. Schlyter: Nie istnieje doskonała definicja substancji zakłócających gospodarkę hormonalną. Ważne jest, aby to sprawozdanie doprowadziło do konkretnych działań. Trzeba wyeliminować najgorsze typy środków robakobójczych.

J. Leinen: Istnieje potrzeba działania zarówno, jeżeli chodzi o badania naukowe, opiekę zdrowotną jak i o przepisy prawne. Trzeba wprowadzić nie tylko definicje, ale i klasyfikację ze względu na stopień wpływu danych substancji na zdrowie. Trzeba działać zgodnie z zasadą ostrożności.

Komisja Europejska: Obecnie przeprowadzany jest przegląd aktualnej strategii. Na jego podstawie będzie przygotowana nowa strategia opierająca się na wnioskach z poprzedniej. W tym samym czasie będzie zaproponowana propozycja definicji i kryteria klasyfikacji substancji, jako powodującej zaburzenia endokrynologiczne. Prace nad tą propozycją zakończyły się konferencją, po której można wyciągnąć wnioski, że istnieją wystarczające dane naukowe i odpowiednia wiedza na ten temat i nadszedł czas na wykorzystanie tego.

Sprawozdawca A. Westlund: Konieczne jest, aby wysłuchać naukowców. A podkreślają oni konieczność działań. Te kwestie powinny zostać w końcu uregulowane. Nadszedł taki moment że trzeba zacząć działać. Eliminować szkodliwe substancje oraz zastępować je innymi nie szkodliwymi.