Poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia cz.II opieka zdrowotnaV.Prodi: Przy wszelkich ekspertyzach dotyczących danego zagadnienia powinno się przedstawić sytuację prawną i cel polityczny. Transgraniczne zagrożenia dla zdrowia mogą być wywoływane chociażby przez promieniowanie radiowe i stanowić zagrożenie dla ludzi. W omawianym akcie legislacyjnym koniecznie należy uwzględnić promieniowanie jonizujące. Związane są też z nim inne aspekty, takie jak np. ocieplenie klimatu oraz powstawanie związków rakotwórczych. Obecna podstawa prawna jest dobra i musi zostać utrzymana. Głównym jej celem jest zapobieganie poważnym wypadkom i propozycja transgranicznej ochrony zdrowia publicznego.

D.Roth-Behrendt: Wprowadzenie zapisów dotyczących zagrożenia jonizującego jest sprawą priorytetową. Należy stworzyć ogólny system do wymiany informacji. Wszystko sprowadza się do opracowania mechanizmu przekazywania doświadczeń oraz ustanowienia współpracy finansowej i zagranicznej. Warto, aby kraje członkowskie nie tylko przeciwdziałały zagrożeniom, ale potrafiły sprawnie postępować w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznych i prawidłowo zorganizować swoją opiekę zdrowotną.

Komisja Europejska: W przypadku włączenia do przepisów promieniowania jonizującego, treść i cel tej propozycji musi zostać rozszerzony o podstawę prawną, gdyż chodzi tu o zdrowie publiczne. Zapisów dotyczące Euratomu nie trzeba poddawać żadnym zmianom. Najważniejszym celem przedłożonych przepisów jest ochrona zdrowia w ujęciu transgranicznym.

Spawozdawca G.Pargneux: Transgraniczne ustawodawstwo musi zostać rozszerzone. Decyzja Parlamentu powinna uwzględniać globalny charakter zagrożeń. Proponowane zmiany obejmuje wszystkie pożądane aspekty, w tym promieniowanie jonizujące. Należy zastosować system wczesnego przestrzegania przed zagrożeniami. Omawiany dokument został korzystnie oceniony przez biuro prawne.