Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej cz.II opieka zdrowotnaMatias Marisa
Najważniejsze kwestie dotyczą bezpieczeństwa obywateli. Ubezpieczenie nie może zagrażać bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskich. Każdy powinien mieć dostęp do opieki zdrowotnej na terenie całej Europie. Potrzebna jest ciągłość informacji. Praktyka dowodzi, że państwa członkowskie nie stworzyły wspólnych zasad. Pacjenci mają możliwość nabywania leków we wszystkich krajach członkowskich, dlatego też potrzebne są recepty. Potrzebne jest wprowadzenie nowych technologii w leczeniu. Każde doświadczenie jest cenne i warto wymieniać się zdobyta wiedzą.

Jolanta Hibner
Zaproponowana dyrektywa dyskutowana była we wszystkich krajach. Uzyskanie kompromisu nie jest łatwe. Ciężko jest zadowolić wszystkie kraje członkowskie. Dyrektywa o prawach pacjentach jest bardzo potrzeba dla wszystkich pacjentów w Europie.

Guttierrez- Cortines Cristina
Hiszpania zablokowała przedstawioną propozycję. W pierwszej wersji dyrektywy, kraj, w którym pacjent zaczął się leczyć, nie mógł korzystać z usług medycznych w innym. Żeby móc zobaczyć, co dobrze funkcjonuje, a co nie, warto określić zasady. Państwo na terenie, którego odbywa się leczenie powinno móc określić liczbę operacji, zabiegów.

McAvan Linda
Nowe przepisy dotyczące rozporządzenia nr 993 w sprawie rzadkich chorób powinny informować pacjentów o możliwościach leczenia. Problem polega również na tym, że pacjenci nie mają wystarczających informacji na temat lekarzy – specjalistów z innych krajów.

Komisja Europejska
Powinny się pojawić regulacje odpowiedzialne za niektóre sytuacje dotyczących rzadkich chorób. W wielu przypadkach, ludzie chorujący na rzadkie choroby nie wiedzą, że mogą uzyskać pomoc w leczeniu w innych krajach europejskich. Jest to podstawą prawną dla współpracy i tworzenia dobrego systemu.