Prawa pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej cz.I opieka zdrowotnaGrossetete Francoise
23 państwa członkowskie poparły porozumienie dotyczące opieki transgranicznej. Głównym celem jest przedstawienie praw pacjentów i uzyskanie zabezpieczenia systemu społecznego. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził stanowisko pacjentów w sprawie opieki transgranicznej.

Główne punkty:
- pacjenci, którzy potrzebują opieki zdrowotnej powinni mieć możliwość skorzystania z opieki na terenie całej Unii Europejskiej (nie może chodzić o turystykę zdrowotną)
- zakres zastosowania dyrektywy, zwrot kosztów leczenia
- wyspecjalizowane leczenie wymaga dużych nakładów finansowych

Rada Europejska zaproponowała dodanie artykułu 8 paragrafu 2. Według sprawozdawczymi raportu nie można zaakceptować tej propozycji. Wprowadzenie tego artykułu może spowodować niepewną sytuację prawną. Państwa członkowskie mogą zaakceptować wprowadzenie takiego stanowiska, ale tylko wtedy, kiedy nie narusza to bezpieczeństwa i równowagi danego państwa. Zakres zastosowania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej powinien obejmować długoterminową opiekę zdrowotną, szczepienia, a także możliwość oddawania organów. Można zaakceptować te propozycję, jednakże trzeba zwrócić uwagę na umożliwienie leczenia osób chorujących na rzadkie choroby. Najważniejsza jest obrona praw pacjentów, dzięki którym będzie można wypłacać zaliczki. Kwota uzależniona będzie od kwoty zaliczki jaką wypłaca się w danym państwie, z którego pochodzi pacjent. Prace dotyczące e-zdrowie wprowadziły wiele zmian. Technologie dotyczące opieki zdrowotnej przez cały czas się rozwijają. Różne strony dysponują różnymi doświadczeniami, które warto wykorzystać.

Roth Benrendt Dagmar
Stanowisko Rady Europejskiej nie jest najlepsze. Istnieje jednak możliwość porozumienia z Radą w sprawie kilku kwestii tj. leczenia pacjentów, u których występują rzadkie choroby, zbudowania punktów kontaktowych i sieci, dzięki którym będzie można wymieniać doświadczenia oraz cały pakiet zwrócenia kosztów leczenia.

Parvanova Antonyia
Kwestia dotycząca opieki transgranicznej jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych spraw w komisji ENVI. Trzeba realizować i wypełnić zobowiązania, które daliśmy państwom członkowskim tj. prawa pacjentów, zagwarantowanie równego dostępu do leczenia i spełnienie orzecznictwa trybunału.