Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakresie systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego cz.V opieka zdrowotnaE. Banki: Potrzebne jest podejście przyjazne pacjentom a nie przemysłowi. Harmonogram zaproponowany przez Komisję nie przyczyni się do skutecznego wprowadzenia na rynek generyków, bo 15 dni to zbyt krótki okres. Wniosek Komisji jest krokiem wstecz odnośnie przejrzystości stanowienia cen.

C. Lepage: Powinno się usunąć mechanizm sankcji za nie dotrzymanie terminów. Termin proponowany przez Komisję jest za krótki. Ograniczenie przez Komisję terminów dla niektórych leków ze 180 na 120 dni jest nie do przyjęcia. Ta propozycja Komisji nie jest zbyt wyważona.

Komisja Europejska: Dyrektywa z pewnością wymaga modernizacji. Europejska branża musi stać się bardziej konkurencyjna. Pacjenci muszą mieć lepszy dostęp do leków i opieki zdrowotnej. Potrzeba zwiększyć oszczędności budżetowe w czasach trudności gospodarczych. Wszystkie te cele mogą być osiągnięte poprzez modernizacje tej dyrektywy. Trzeba uniknąć powielania procedur, które zostały już ustalone odnośnie cen oraz naruszenia praw autorskich podczas procedury. Fakt szybszego dostępu na rynek generyków doprowadziłby w wielu krajach do znaczących oszczędności budżetowych.

Sprawozdawca A. Parvanova: Jest jeszcze wiele kwestii do wyjaśnienia. Ważne jest, aby nie narażać w tej chwili państw członkowskich na niepewność finansową i nie wywierać na nich presji. Najważniejszym celem tego dokumentu jest, aby wprowadzić większą przewidywalność, przejrzystość i lepszy dostęp do leków w rozsądnych cenach dla pacjentów. W tej chwili niezbędna jest zmiana przepisów w tym zakresie, ponieważ obecnie stosowane praktyki są bardzo nieprzejrzyste. Wprowadzenie generyków doprowadzi do obniżenia cen, co zwiększy dostęp pacjentów do leków. Cena referencyjna powinna być w gestii państw członkowskich.