Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakresie systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego cz.IV opieka zdrowotnaN. Childers: Trudno jest tutaj wyważyć interesy krajów członkowskich do organizowania systemów opieki zdrowotnej w stosunku do interesów branży farmaceutycznej w Europie. Pacjenci powinni mieć prawo dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków a cena nie powinna być barierą. Nowa dyrektywa powinna poprawić procesy decyzyjne w materii wyceniania i zwrotu kosztów leków. Trzeba jednak bronić prawa krajowych systemów do organizowania rozwiązań w różny sposób, ponieważ są to systemy bardzo różne. Obecna dyrektywa nie zapewnia przejrzystości odnośnie cen leków w Europie. Utajnienie cen oznacza, że władze mogą ustalać ceny leków, przez co w niektórych krajach te same leki są dużo droższe, niż w innych. Przejrzystość cen leków jest kluczem do ich przystępnej ceny w Europie. Zmiana dyrektywy ma spowodować szybsze wchodzenie leków generycznych na rynek, co spowoduje oszczędności budżetowe. W państwach członkowskich w których nie zostaną dotrzymane terminy jeżeli chodzi o sprawozdawczość, powinny być wprowadzane sankcje.

M. Rivasi: Dużym problemem jest ustalanie cen leków. Jakby bliżej przyjrzeć się tej propozycji to można dostrzec logikę konkurencyjności przemysłu farmaceutycznego ze szkodą dla zdrowia publicznego. Komisja Europejska przewiduje nieproporcjonalne sankcje w przypadku przekroczenia terminów przez władze. Niektóre wymogi postawione państwom członkowskim są zbyt surowe. Cena i zwrot kosztów leków powinien zależeć od wartości dodanej jaką generuje dany lek. Dyrektywa w obecnej formie jest nie do przyjęcia. Jaka jest szansa, że ten projekt nie zostanie zablokowany w Radzie?

A. Sousa: Sprawozdanie to wychodzi poza dyrektywę i w efekcie nie ma w nim żadnego odniesienia do finansowania ze środków publicznych. Czy rzeczywiście przedłużenie terminu dla leków generycznych będzie oznaczało poprawę sytuacji? Jakie organizacje narodowe mogą w tym zakresie współpracować? Leki generyczne powinny znacznie łatwiej wchodzić na rynek.