Zagrożenia dla zdrowia pracowników związane z azbestem i perspektywy usunięcia wszystkich pozostałości azbestu cz.II opieka zdrowotnaM. Rivasi: Europa powinna informować, chronić i zakazywać używania azbestu. Trzeba całkowicie zakazać wykorzystywania azbestu, zastanowić się nad możliwością renowacji i pamiętać o ryzyku dla pracowników, którzy będą się tym zajmować. Trzeba zharmonizować podejdzie do ofiar i specjalistycznej opieki zdrowotnej, bo w niektórych państwach jest to choroba zawodowa. Ofiary powinny otrzymywać odpowiednie odszkodowania.

M. Cabrnoch: Nie chodzi tutaj tylko o chorobę zawodową. UE oraz jej organy powinny wspierać państwa członkowskie w przygotowaniu odpowiednich środków. Ważna jest wymiana informacji. Walka z azbestem może być uwieńczona sukcesem za pomocą prawodawstwa krajowego i nie ma potrzeby wprowadzania odrębnego rozporządzenia w tej sprawie.

O. Rossi: Azbest przenoszony jest do ziemi i wody również w naturalny sposób, ponieważ występuje jako naturalny pierwiastek w niektórych skałach. Wiele osób chcąc pozbyć się azbestu kawałkuje dachy z niego wykonane i po prostu wyrzuca. Trzeba informować obywateli o zagrożeniu i zobligować państwa, aby dokonały lokalizacji miejsc gdzie ten azbest zalega.

Komisja Europejska: Jeżeli dyrektywa będzie właściwie stosowana to pozwoli na rozwiązanie większości problemów z azbestem. Komisja podchodzi do zachorowań związanych z azbestem raczej w kontekście choroby zawodowej.

Sprawozdawca S. Wils: Najważniejszą kwestią jest aby zakazać azbestu chryzotylowego.