„Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” – trzeci wieloletni program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2012-2020 cz.II opieka zdrowotnaG.Willmott: Niektóre priorytety są niewłaściwe. Tytuł powinien być odwrócony -”Wzrost na rzecz zdrowia”. Potrzeba silnego programu, aby UE mogła popierać swoje kraje członkowskie, w momencie gdy dany system opieki zdrowotnej zaczyna borykać się z problemami. Badania takie jak, np. mammografia, lub wczesne wykrywanie nowotworów, wciąż nie są odpowiednio spopularyzowane w Europie i to właśnie je trzeba promować w pierwszej kolejności. Zawężenie programu do listy określonych chorób nie jest wskazane. Działania prewencyjne, szczególnie w dobie kryzysu, powinny odciążyć narodowe służby zdrowia.

A. Parvanova: Grupa ALDE popiera propozycję złożoną przez Komisję i uważa, że jest ona ważna w czasach kryzysu. Wyrażono poparcie w stosunku do celów, jak i priorytetów. Idea stworzenia konkretnego wykazu chorób nie wydaje się właściwa. Tytuł programu w niektórych językach nie ma sensu i jest kompletnie niezrozumiały. Trzeba rozważyć na co położyć większy nacisk – rozwój sektora opieki zdrowotnej czy poprawę zdrowia obywateli? Należy promować i sprzyjać innowacjom.

M.Rivasi: Tytuł programu jest nie do zaakceptowania i należy go zmodyfikować. Kryteria przyznawania pomocy ewentualnym beneficjentom powinny być doprecyzowane. Środki finansowe nie mogą być przyznawane podmiotom zaangażowanym w pracę w laboratoriach farmaceutycznych. Do zaakceptowanych celów należałoby dodać cel związany z chorobami spowodowanymi degradacją środowiska. Poza lekami i hospitalizacją, należy zastanowić się nad metodami alternatywnymi, które wpłyną na zdrowotność. Jeżeli dana innowacja będzie wynikała tylko z patentów, będzie to powodowało problemy, gdyż patenty są drogie i nie zawsze odpowiadają potrzebom. Najwyższym celem powinno być dobro obywateli. Zapewnianie jakościowego sprzętu w szpitalach jest ważne, ale nie może prowadzić do zapominania o pacjencie. Szczepienia dla całego społeczeństwa nigdy nie będą skuteczne, gdyż zawsze należy brać pod uwagę ewentualne skutki uboczne.