„Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” – trzeci wieloletni program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2012-2020 cz.I opieka zdrowotnaSprawozdawca F.Grossetete: Komisja Europejska przedstawiła w 2011r. projekt rozporządzenia tworzącego tzw. trzeci wieloletni program działań w dziedzinie zdrowia, którego tytuł brzmi „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”. Program ten dysponuje kwotą 446 mln euro, co daje niebagatelną kwotę około 60 mln euro rocznie. Jego celem jest koncentrowanie się na dziedzinach, w których działania UE mogą wnieść prawdziwą wartość dodatnią do sektora ochrony zdrowia. Wpisuje się on w założenia programu „Europa 2020″, mając zarazem zachęcać do innowacji w zakresie ochrony zdrowia oraz zapewniać jej sprawne funkcjonowanie. W porównaniu z poprzednim okresem (2007-2013) środki dla tego programu zwiększono o 5,7%, ale ich ostateczna wysokość będzie zależała od wyników negocjacji tzw. Wieloletnich Ram Finansowych. Środkami zarządzać będą władze krajowe, jak i organizacje pozarządowe oraz międzynarodowe, które działają w sektorze zdrowia. Program ten nie jest programem funduszy strukturalnych ani programem badawczym.

Jest zorientowany na czterech głównych celach:
- budowa nowatorskiego systemu opieki zdrowotnej,
- zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej lepszej jakości,
- promocja profilaktyki chorób,
- ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami dla ich zdrowia.

Pojawiła się propozycja zmiany tytułu na „Zdrowie a wzrost gospodarczy”, gdyż obecny tytuł ogranicza zakres funkcjonowania programu. Przy realizowaniu tego przedsięwzięcia należy unikać marnowania środków finansowych, które obecnie są i tak ograniczone. Finansowanie nie powinno być rozdrobnione, gdyż wtedy program nie będzie skuteczny. Nie ma też potrzeby przygotowywania zbyt szerokiej ilości typów chorób, których profilaktyka będzie objęta tym programem. Podział na cele przedstawione powyżej, nie powinien być sztywny, gdyż wywołałoby to negatywne skutki. Środki muszą być przeznaczane na dany cel w zależności od okoliczności. Program powinien uwzględniać fakt starzenia się społeczeństw i chorób z tym związanych.